Civiel Techniek

Stabiliteit, verbinding en vakmanschap. Hoe houden wij dat in stand?

Onze netwerk-engineers overleggen zorgvuldig met de opdrachtgever en vergunningverleners om het beste tracé uit te zoeken. De Bruyn Infra is met deze service de one-stopshop voor hoofdaannemers en telecom-netwerk providers. Particulieren kunnen ook bij ons terecht voor de aanleg van dark-fiber netwerken.

Vele glasvezelnetwerken bevinden zich onder de grond. Of het nu gaat om aanleg van nieuwe netwerken, uitbreiding op bestaande netwerken of reconstructies, De Bruyn Infra heeft alles in huis. Zo hebben wij civiele ploegen voor graafwerkzaamheden, frezen, pneumatisch persen of gestuurd boren.

Pneumatisch persen

Het kan voorkomen dat open graafwerkzaamheden niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld bebouwing, bomen of een (asfalt)weg. In deze gevallen kan een stalenmantelbuis persing de oplossing zijn. Pneumatisch doorpersen wordt uitgevoerd met behulp van een zogenaamde bodempersluchtraket, die ook wel een raketboor genoemd wordt. De Bruyn Infra kan persingen in verschillende diameters uitvoeren.

Gestuurd boren

Gestuurd boren zetten wij in als een locatie niet geschikt is om sleuven te graven en-of het tracé te lang is voor een pneumatische persing met een HDD (Horizontal Directional Drilling) boormachine. 

Met nauwkeurige apparatuur en de expertise van zeer ervaren boormeesters kunnen we lengtes van 200 meter nauwkeurig en gecontroleerd overbruggen


Graven

Voor het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen moeten gaten gegraven worden. Met onze machines verzorgen onze machinisten en grondwerkers al uw graafwerkzaamheden. Gegraven gaten worden met zorg weer toegedicht en bestrating netjes teruggelegd.

Frezen van Sleuven

Ook het frezen van sleuven behoort tot de mogelijkheden. Met één freesinstallatie machine kunnen we tracés aanleggen van gemiddeld 1 kilometer per dag. Freessleuven worden met zorg weer toegedicht.